Investeren in vastgoed kan aantrekkelijk zijn, maar brengt gelijktijdig ook het nodige werk met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan contacten met huurders,  facturatie, bewaken van betalingen en huurachterstanden, jaarlijkse indexering van huurprijzen, huurcontracten, administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van belastingen, diensten en service aangelegenheden, inspecteren van de staat van onderhoud, uitvoeren van onderhoud, werving en screening van huurders volgens de eisen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) etc.

Voor diverse opdrachtgevers voeren wij beheer en verhuur van vastgoed uit, variërend van (recreatie)woningen, garageboxen tot bedrijfspanden. Naar gelang u wenst, nemen wij u de nodige werkzaamheden uit handen voor uw vastgoedportefeuille.

Wij streven daarbij in samenspel met u naar een zo optimaal mogelijk rendement van uw investering en zorgen dat alles op rolletjes loopt. Ook fiscaal kan het voor u aantrekkelijk zijn om verhuur en beheer uit handen te geven. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.